วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บางมด นายประชา นาควังศาสตร์ และ/หรือ นาย ชาญชัย เอื้อวาณิช 046-274541-6 กระแสรายวัน